2012. aug 08.

Ifj. Szabó István

írta: Shah Gabi
Ifj. Szabó István

Ifj. Szabó István emlékkiállítása Bátonyterenyén

18814267_10155365018879568_671892284632619446_n.jpg

Elhunyt Ifj. Szabó István és felesége Nagy Mária

2017. január 26-án 90. életévében elhunyt ifj. Szabó István Munkácsy-díjas szobrászművész, Nógrád megye díszpolgára. Január 28-án hajnalban felesége is követte őt. Személyükben két kiváló szobrászt veszített el Nógrád megye.

Temetésük: 2017. február 10-én 11.00 órakor lesz a benczúrfalvi temetőben.

dsc00526.jpg

kep2008_055.jpg

Látogatóban...

 

 Ifj. Szabó Istvánnál jártunk látogatóban a napokban. A benczúrfalvi műterem udvarán egy hatalmas Krisztus szobor 1:1 arányú vázlata fogadja az oda betérőket. A 85 éves mester eddigi pályafutásának legnagyobb méretű szobrán dolgozik. A Krisztus szobor Dabasra készül. Az alkotási folyamatról beszélgettünk Pista bácsival, interjúban számolt be a nagy munkáról. 

(Fotó: Shah Timor)

 

Ifj. Szabó István szobrászművész T. Pataki László, író, rendező sírkövének elkészítése után. Pista bácsi sokat mesélt nekem barátságukról.
 
546213_426528254083874_1460485374_n.jpg

Ifj. Szabó István kiállítása Pásztón

képes beszámoló: http://salgotarjanikepek.wordpress.com/2009/03/07/ifj-szabo-istvan-kiallitasa/

Film Ifj. Szabó Istvánról

 

Ízelítő Shah Timor Élet a szobrok között  - Ifj. Szabó István művészete  című filmjéből. 

    

 

Kiállításmegnyitó 

Elhangzott Szécsényben a Kubinyi Ferenc Múzeumban 2010-ben

Azt hiszem, egy alkotóművész számára minden kiállítóhely közül mindig a legizgalmasabb, amikor a szülőhelyén vagy a lakóhelyén nyílik tárlata. Ez az igazi mérték és mérce. Ifj. Szabó Istvánnak - édesapja, a Kossuth-díjas szobrászművész halála után Benczúrfalva lett alkotói székhelye. Feleségével, a szintén szobrászművész Nagy Máriával élnek és dolgoznak itt. 

Ifj. Szabó István hatvan év alkotói periódusát felvonultató impozáns kiállításának vagyunk tanúi. Ez a hatalmas életmű azonban szerencsére  napról napra nő, mindig újabb és újabb művek kerülnek ki Pista bácsi műterméből. Biztos vagyok benne, hogy még ma is volt véső és kalapács a kezében. A pályája igazán sikeresen indult, - és ez töretlen a mai napig. Már képzőművészeti főiskolás korában kiállított  a Műcsarnokban egy nemzetközi tárlaton. Első köztéri megbízását közvetlen a főiskola elvégzése után kapta. Ezt a művet ma is megtekinthetjük Budapesten a Hősök terén:  a Milleniumi emlékmű egyik domborművét a Bethlen Gábor szövetséget köt a csehekkel címűt - ő készítette.  Jelen kiállításon ezt egy fotón meg is tekinthetjük,  ugyanúgy, mint számtalan köztéri szobrának kicsinyített mását, (pl. kisterenyei Flórát), gipszváltozatát (mezőberényi Petőfit, horpácsi Mikszáthot, a Rákóczit) vagy fotóit, de  kisplasztikákat, portrészobrokat, érmeket, nagyméretű kő-, bronz- és faszobrait:

Számomra a fa -  az alázatot, a kő keménysége - a tekintélyt, a bronz pedig - a tiszteletet jelzi. Szabó István faszobrait az anyag tulajdonságait a legteljesebb mértékben kiaknázó, ugyanakkor híven meg is őrző organikus szemlélet jellemzi. A fa saját természetét használja fel, ahhoz alkalmazkodik, alázattal nyúl ehhez az anyaghoz. Ezt jól példázza az Alvó fej c. műve, ahol a fa kérge a hajat szimbolizálja. A talált fán nem sok alakítás történt – mégis egy nagyszerű alkotás született. Vagy a nyújtózkodó lány esetében a fa görcse - a lány szeme. Ugyanilyen természetes a Benczúrfalvai korpusz című műnél - a fa elágazásaiból lett Krisztus két karja, a fa kisebb sérülése éppen Krisztus sebét jelzi.  Ifj. Szabó István a természettel közösen alkotott.

Egyfigurás kis bronzszobrai - szobrászi tőmondatok, melyekkel az emberi kapcsolatok, sorsok, élethelyzetek drámaiságát jeleníti meg: Hazafelé az erdőről, Hazafelé a mezőről, Summás, Beszélgetők, stb. De itt látjuk a 1959-ben a bécsi Világifjúsági Találkozón első díjat nyert Pomona c. szobrának egyik másolatát. (egy londoni gyűjteményben van ebből egy példány).

Szoborszereplői mély, meleg emberi érzésekkel átitatott, esendő, de méltóságukat nem vesztő, fel nem adó alakok. A női alakokat lágy líra, humanisztikus vezérlőelv jellemzi. A tárlat szerves részét képezik a mesterségbeli tudásról tanúskodó érmék is.

Ifj. Szabó István munkásságában meghatározó helyet foglalnak el a portrészobrok. Nagyon sok irodalmi személyt mintázott meg. Petőfit, Madáchot, Váci Mihályt, Mikszáthot, Adyt. Petőfiből több változatot is látunk, úgy, ahogy Petőfit ismerjük, sokarcúnak: a vándor Petőfit, a szabadságharcos Petőfit, a költő Petőfit. Életnagyságú Petőfi szobra van Mezőberényben és a szlovákiai Királyhelmecen. Ez utóbbi hely az, ahol ifj. Szabó Istvánt Királyhelmec háziszobrászának nevezik. Ami ebben a városban szobrászati alkotásban látható, az mind Szabó István alkotása.   A város nemrég felavatott Millenniumi terén, a már említett Petőfi-szobron kívül egy díszforrás-díszkút-muzeális fal komplexuma látható. A forrás a nagyszentmiklósi aranykincs szarvasbikáját ábrázolja, oldalán szkíta szavasokkal. A díszkút: a magyar koronát szimbolizálja, tetején turullal, oldalán Királyhelmec és a Rákóczi-Lorántffy családok egyesített címerével.   A muzeális, kiállítási vitrinekkel ellátott falon, pedig a három magyar királyi szent szobra áll: Istváné - Imréé - Lászlóé. A város más pontján II. Rákóczi Ferenc és Eszterházy János mellszobrai állnak.

Ahogy képviselő úr is mondta, Nógrád megye majd minden településén találkozhatunk Szabó István alkotással, Salgótarjántól, Kisterenyén, Pásztón át Szurdokpüspökiig, vagy Magyargéctől Nógrádmegyerig. De országszerte sok helyen állnak játszóterei, díszkútjai, portrészobrai, emlékművei. Egy fontos nógrádi helyszín: Horpács. Az utóbbi években itt egy csodálatos szoborpark alakult, ahol jeles horpácsi, vagy Horpácshoz kötődő személyek sorakoznak a Mikszáth kúria parkjában. Nagy Iváné, az egyik legnagyobb hatású magyar genealógus, heraldikus, történész, A szécsényi születésű, de Horpácson letelepedett Szonthágh Pál, és Mauks Ilona, Mikszáth Kálmán feleségéé. De a legjelesebb közöttük: Mikszáth Kálmán. Ez a szobor, az összes Szabó István alkotás közül a legkedveltebb. Ennélfogva bátran kijelenthetem egy remekmű. A horpácsi kúriája előtt egy padon ücsörög Mikszáth, szivar a kezében és bárki mellé ülhet. Ez a kép él bennünk Mikszáthról, a nagy mesélőről. Leülünk mellé, mesél nekünk, máskor megyünk, ott folytatja. Az alkotás nagysága az, hogy aki látta egyszer ezt a Mikszáth szobrot, biztos, hogy attól kezdve ez a kép él majd benne Mikszáth Kálmánról.

Szerencsés a szécsényi kiállítás közönsége, hiszen Madách Imre és Fráter Erzsébet szobrának gipszváltozata most látható első ízben. Ifj. Szabó István e szobor bronzváltozatát a csesztvei emlékmúzeum parkjába szánja. Ez is egy olyan nagy hatású szobor lesz, mint a Mikszáth, hiszen az örök mozdulatlanságba kényszerített Madách házaspár tragédiája, tragédiába torkolló sorsa benne van ebben a testtartásban. 

A kiállított művek megint és újult erővel bizonyítják, hogy olyan tehetségű művész él közöttünk, akire méltán lehet büszke a megye. És büszke is, hiszen a számtalan szakmai díj mellett tavaly Szabó István megkapta Nógrád megye díszpolgára kitüntető címet.  

   Ifj. Szabó István alkotásai: 

   

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifj. Szabó István köztéri szobrai

Bányában I.    kő, 130 x 150 cm 1951.    Ajkai Vájártanuló Iskola

Bányában II.    kő, 130 x 250 cm 1951. Nagybátonyi Vájártanuló Iskola
 
Bethlen Gábor szövetséget köt a csehekkel 1620-ban   bronz, 110 x 130 cm, 1953.       Budapest, Milleniumi Emlékmű
 
Pihenő bányász    kő, 220 cm 1953.   Várpalota
 
Latabár Endre portréja    fehér márvány, 1959.       Miskolci Színház
 
Dr. Széki János portréja I-II.        bronz, 60 cm 1959.   Miskolci Egyetem
 
Petőfi Sándor        bronz mellszobor, 1959.    Madaras
 
Gyerekek        lemezdomborítás, 4 m2   1959.      Somogyszob, Általános Iskola
 
Fiatal lány       kő, 215 cm      Sopron, Óvónőképző Intézet
 
Női figura (vagy Integető lány)       alumínium, 22 cm 1962.     Kelebia, Határállomás
 
Oláh Gábor portréja             kő, 75 cm 1963.        Debrecen
 
Bányászok        bronz, 240 cm   1963. Komló
 
Ipari tanuló     kő, 200 cm 1963.       Szolnok, Szakiskola
 
Fuvolás lány    bronzlemez, 180 cm   1965.   Nagybátony
 
Díszkút     ólomlemez, 240 cm 1965.    Salgótarján     
 
Táncoló lány        kő, 220 cm   1967.    Budapest, XI. ker., Fővárosi Művelődési Ház
 
Anya gyermekkel     kő, m.n.   1968.   Lakatos utcai gyógyszertár
 
Anyaság      vörösmárvány, m.n. 1968.        Pécs, Mentőállomás
 
Felszabadulási emlékmű    kő, 240 cm 1969.    Nagybátony
 
Veterán emlékmű      kő, 220 x 400 cm 1969. Debrecen, Köztemető
 
Pillérburkolat     fa, 260 cm 1971.     Siófok, Kórház
 
Váci Mihály        kő mellszobor,  70 cm 1971.  Balatonalmádi, Általános Iskola
 
Váci Mihály portréja      fehér márvány, 45 cm   Bikszádi u. Általános Iskola
 
Déri Miksa, Bláthy Ottó, Zipernovszky Károly    fa dombormű, egyenként Ø 100 cm 1973.   Miskolc, ÉMÁSZ-irodaház)
 
Bányász mártírok emlékműve     beton, labradorit, krómacél, 450 x 600 cm 1973. Komló
 
Felszabadulási emlékmű    bronz, 240 cm   1974.    Csillaghegy, Martos Flóra sétány
1990-ben ledöntve, töredékei a Budapest Galériában
 
Zászlós emlékfa     kő, m.n. 1973.    Fadd-Dombor
 
Petőfi 1849 júniusában Mezőberényben    bronz, 220 cm 1975.    Zánka, Úttörőváros
 
Somogyi Madonna       fa, 450 cm   1975.     Nagyatád
 
Vörösmarty Mihály          mészkő, 1975.       Pincehely
 
Marek József            bronz, 45 cm   1975.    Mohács, Mezőgazdasági Szakközépiskola
 
Nógrád megyei Tanács-emléktábla     vörös márvány,  140 x 110 cm   1975. Balassagyarmat
 
kopjafák, fejfák, bálványok       30 db fa, 170-200-250 cm   1976.  Mohács, Történelmi Emlékhely
 
Váci Mihály    bronz, 220 cm   1976.    Nyíregyháza
 
Dózsa a máglyán   fa, 450 cm    1976.    Nagyatád
 
Czakó György-síremlék  fa, 1978.      Salgótarján)
 
plasztika    falemez, vörösréz, 1980.   Budapest, Villamos Berendezések és Készülék Művek
 
Matyó menyecske    kő, 170 cm   1980.    Mezőkövesd
 
dombormű   fa,   1980.  Budapest, Belügyminisztérium
 
Rozsnyai Mátyás         bronz mellszobor, 75 cm   1980. Szabadszállás
 
Barátság emlékoszlop     mészkő, 220 cm    1981.   Zánka, Úttörőváros
 
Erdei Ferenc   kő mellszobor, 75 cm 1982.    Martonvásár
 
Petőfi Sándor    bronz, 220 cm 1983, Mezőberény
 
Táncsics Mihály  bronz, mellszobor, 45 cm 1985. Salgótarján, Táncsics Mihály Szakközépiskola
 
plasztikus díszkapu    fa, vörösréz,  600 x 900 cm 1986. Budakeszi, Vadaspark
 
Körtánc     bronz, 220 cm 1986. Pásztó
 
díszkút       kő,  200 cm     1987. Budapest, XII. ker., Királyhágó u. kórház
 
plasztika   kő, 1989. Vámosszabadi, határállomás 
 
Rajk László    mészkő mellszobor, 1989. Gárdony, Hazafias Népfront üdülő
 
Váci Mihály    bronz, 1989. Budapest, XIV. ker., Mogyoródi út, Váci Mihály Kollégium
 
térrács      fa,   220 x 450 cm,    1990.   Telki, Vadászház
 
II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ    kő, 270 cm 1991.   Alattyán
 
játszótéri plasztika     fa, 1992.   Magyargéc, Általános Iskola
 
játszótéri plasztika    fa, 1992.    Budapest, VI. ker., Lendvay u.
 
Kossuth Lajos    mészkő, 1992.  Bátonyterenye, Általános Iskola
 
II. világháborús emlékmű      kő, vas, 1993.   Sávoly
 
játszótéri plasztika    fa, fém, 1993.  Berettyóújfalu, Berzsenyi lakótelep
 
Korpusz       fa, 180 cm   1994.   Benczúrfalva
 
Mária-szobor    fehér márvány, 180 cm   1994.     Mátraszentimre - Fallóskút
 
játszótéri plasztika      fa, kötél, 1995. Békés
 
Honfoglalási emlékmű    márvány, 280 cm   1996.     Szurdokpüspöki
 
Mikszáth-emléktábla       bronz, 1997.      Fogaras
 
MIKSZÁTH- MELLSZOBOR     műmárvány, 5/4-es    1997.   Rimóc
 
Petőfi            bronz, 220 cm 1998.      Királyhelmec (Szlovákia)
 
FLÓRA        bronz, 240 cm 1999. Kisterenye
 
Mikszáth Kálmán        bronz, 1999.     Horpács
 
DÍSZKAPU    fa, 500 x 450 cm    1999.   Mátraszentimre – Fallóskút
 
MILLENNIUMI DÍSZKÚT   műmárvány   1999.   Nagyréde
 
Szentháromság   műmárvány,   210 x 110 cm   2000.     Encs, Szt. Anna-templom
 
SZENT ANTAL            műmárvány, bronz    2000.     Encs, Szt. Anna-templom
 
Jedlik Ányos és Detre László portréja      bronz, 5/4-es   2000, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi épület
 
DETRE LÁSZLÓ PORTRÉJA      bronz, 5/4-es   2000, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi épület
 
VATHAY FERENC PORTRÉJA
2001. Csesznek vára
 
 
Történelmi Emlékkút       mészkő, műkő260 cm   2004.   Szurdokpüspöki
 
 
Királyhelmeci Történelmi Emlékforrás és Emlékkút
Emlékforrás: hatszögletű vízcsurgató ivókupa, mészkő cascade, mészkő lapok
Emlékkút: kő, átmérő: 500 cm, 6 db műmárvány portrédombormű, 90x60cm/db; vörösréz kútház, turul, bronz, m:110 cm
 
 
              MILLENNIUMI DÍSZKÚT   kő, műmárvány, bronz   1999.   Királyhelmec
 
              SZENT ISTVÁN    bronz, 140 cm   Királyhelmec, (Szlovákia)
 
              SZENT IMRE     bronz, 140 cm Királyhelmec, (Szlovákia)
 
              SZENT LÁSZLÓ   bronz, 140 cm Királyhelmec, (Szlovákia)
 
KOSSUTH LAJOS   kő, bronz, 5/4-es nagyság, m: 170 cm    2002.   Hatvan
 
Millenniumi pávás díszkút   öntöttvas, vörösréz, műmárvány, mészkő, m:
447 cm, átmérő: 400 cm     2002. Nagyréde
 
id. Szabó István-mellszobor, bronz, mészkő 2003.  Bátonyterenye, Kastély park
           
id. Szabó István dombormű   tardosi mészkő, zuzalékkal készített műkő, 80x53 cm   2003.
Bátonyterenye, Rákóczi út 16. sz. ház fala
 
Mauks Ilona         bronz, 2005. Horpács
 
ESZTERHÁZY JÁNOS     bronz, 2006. Királyhelmec, (Szlovákia)
 
II. RÁKÓCZI FERENC   bronz, 2007. Királyhelmec
 
Nagy Iván           kő, 2007. Horpács
 
Szontágh Pál   kő, 2008.   Horpács

 

Szólj hozzá